Tag Archives: شرکت های مهندسین مشاور

Top-222-design-firms-2015

مهندسین مشاور برتر جهان سال ۲۰۱۵

مهندسین مشاور برتر جهان سال ۲۰۱۵

مطابق رسم هر سال، نوبت به انتشار لیست فارسی شرکت های مهندسی مشاور برتر جهان رسیده است. در این نوشته، لیست رتبه بندی ۲۲۵ شرکت مهندسین مشاور برتر جهان که بصورت سالانه توسط واحد Engineering News Record وب سایت construction.com منتشر می شود، ارائه می گردد. این لیست شامل مواردی چون رتبه شرکت های مهندسین مشاور در سال ۲۰۱۴،

top-225-consulting-companies-580xx

مهندسین مشاور برتر جهان سال ۲۰۱۴

همانطور که آقای مهندس محمدرضا خانیکی در یکی از مقاله های منتشره بیان نموده اند، “مهندسان مشاور نوعى اهرم علمى و فنى هستند که می توانند با تجهیز خود به دانش روز و ایجاد هسته هاى تخصصى و ارتباط نزدیک تر با سازندگان داخلى در زمینه هاى مختلف احداث و بهره بردارى، با حداکثر بهره

Top