Tag Archives: تغییر رشته مهندسی به انسانی

Education-Strategy-520x400

استراتژی انتخاب رشته در مقاطع مختلف

استراتژی انتخاب رشته در مقاطع مختلف

مطلبی که می خوانید، نوشته ای ساده و صمیمی و در عین حال پُر محتواست که آقای محمدرضا شعبانعلی در وب سایت شخصی خود منتشر نموده است. مشخصا تمامی اشارات شخصی صورت گرفته در این نوشته نیز مربوط به ایشان است که با توجه به ارزش بسیار این نوشته و در راستای باز نشرِ بیشتر آن، از

Top