Tag Archives: تعریف مهندسین مشاور

top-225-consulting-companies-580xx

مهندسین مشاور برتر جهان سال ۲۰۱۴

مهندسین مشاور برتر جهان سال ۲۰۱۴

همانطور که آقای مهندس محمدرضا خانیکی در یکی از مقاله های منتشره بیان نموده اند، “مهندسان مشاور نوعى اهرم علمى و فنى هستند که می توانند با تجهیز خود به دانش روز و ایجاد هسته هاى تخصصى و ارتباط نزدیک تر با سازندگان داخلى در زمینه هاى مختلف احداث و بهره بردارى، با حداکثر بهره

Top