سوابق شغلی و علمی

عضویت در نهادهای حرفه ای

سازمان نظام مهندسی ایران

انجمن مهندسی عمران امریکا

انجمن مهندسی ژئوتکنیک ایران

انجمن بین المللی مکانیک خاک و ژئوتکنیک

 

 

تجارب کاری

فناوران طرح اریکه

مدیریت مالی و مدیر واحد تحقیق و توسعه (هم اکنون)

مهندسین مشاور گنو

مسئول دفتر فنی پروژه های آلومینیوم المهدی و هرمزال – بندرعباس

سپانو

مسئول عملیات خاکی و تحکیم دیواره ها پروژه سد و دریاچه چیتگر – تهران

سرپرست کارگاه شیفت شب پروژه ادامه اتوبان حکیم – تهران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

مهندس ناظر پروژه های مسکن شهری و عمران روستایی – استان خوزستان

Top